Esettanulmányok

Honlapunknak ezt a részét azért találtuk ki, hogy részletesebben bemutathassunk bizonyos fontos dolgokat. Az esettanulmányok mindenkinek érdekesek lehetnek, akkor is ha már van konkrét elképzelésük, és tudják mit és hogyan szeretnének megvalósítani; vagy ha szeretnének jobban belelátni egy-egy munkafolyamatba; akkor is ha mélyíteni szeretnék tudásukat az adott témában vagy éppen csak szélesíteni akarják érdeklődési területüket; esetleg éppen megoldást keresnek egy konkrét problémára.
Microsoft Outlook beállítása POP3 típusú levelezésre
Szinte a leggyakrabban felmerülő problémák között szerepel, új POP3 típusú e-mail fiók beállítása Outlook Express levelező programban. Ebben az esettanulmányban részletesen kitérünk az egyes lépésekre és választ adunk a felmerülő kérdésekre.
Logo tervezés folyamata
Egy valós munka logo-tervezési folyamatát szeretnénk bemutatni. Ez egy általános leírás lesz a logotervezésről, persze a leírtaktól eltérhet adott esetben a folyamat, de egy határozott irányvonal mindenképpen kirajzolódik az esettanulmányból.